O projektu

Projekt “Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića” je servis Centra za mladež Zaprešić koji mladima s područja grada Zaprešića i okolnih jedinica samouprave pruža mogućnost informiranja o njihovim pravima i mogućnostima u lokalnoj zajednici po pitanju obrazovanja, zapošljavanja, volontiranja, mobilnosti, putovanja, stipendiranja, zdravlja, aktivnog sudjelovanja u društvu i sl.

Općim ciljem projekta pridonosimo jačanju kapaciteta lokalne zajednice za rad s mladima kako bi se unaprijedio sustav informiranja i savjetovanja mladih o njihovim pravima i mogućostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici. Podizanjem organizacijskih kapaciteta udruga i javnih ustanova po pitanju informiranja i savjetovanja mladih možemo podići kvalitetu života mladih.

Provedbom projektnih aktivnosti Lokalnog info-centra za mlade grada Zaprešića doprinosimo ostvarenju sljedećih specifičnih ciljeva:

  1. povećati razinu informiranosti mladih o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici te povezivanje mladih s istima prema njihovim potrebama putem umrežavanja s drugim organizacijama civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini, javnim ustanovama i institucijama
  2. razviti vještine i sposobnosti mladih koje će im pomoći u suočavanju s društvenim i životnim izazovima 
  3. povećati razinu aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici

Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Zaprešićem, Srednjom školom Ban Josip Jelačić i Udrugom IKS te u suradnji Gradskom knjižnicom Ante Kovačića Zaprešić.

Aktivnosti projekta usmjerene su na informiranje, savjetovanje i edukaciju mladih putem tribina/predavanja, newslettera, društvenih mreža, e-maila, telefona i osobnim kontaktom te ponudom edukacija kroz cijelo vrijeme trajanja projekta.

Projekt traje od 1. prosinca 2018. do 30. studenog 2019. godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Više o projektu možete saznati putem: