Zapošljavanje i poduzetništvo

Samozapošljavanje
Samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Trajanje mjere je 12 mjeseci.

Mjera je namjenjena:

1.nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje,

2.nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem,

3. poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja).

Nezaposlena osoba treba ispuniti slijedeće kriterije: 

  • Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva.
  • Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu.
  • Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.
  • Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci).
Moglo bi vas zanimati...